Прийом пропозицій щодо претендентів на здобуття міської премії імені Василя Павлюка в галузі народного мистецтва

Положення

про міську премію імені Василя Павлюка

в галузі народного мистецтва

1. Міська премія імені Василя Павлюка (далі Премія) є найвищою в громаді відзнакою в галузі народного мистецтва. Премія присуджується до дня народження Василя Михайловича Павлюка 14 серпня.

2. Премія присуджується за кращі здобутки (доробки) майстрів (виконавців) народного мистецтва, що утверджують гуманістичні ідеали українського народу, збагачують його історичну пам’ять, національну свідомість та самобутність, відроджують і збагачують національну (регіональну) культуру, за діяльність, що сприяє виявленню, фіксації, збереженню та популяризації етнокультурної спадщини та регіональних особливостей українського народу.

3. На здобуття Премії щорічно висуваються творчі доробки претендентів, виконані (оприлюднені) протягом останніх трьох років, але не пізніше, ніж за три місяці до його висування на здобуття Премії; мають позитивні рецензії, відгуки у засобах масової інформації.

4. Премією нагороджуються митці, що народилися, проживають або тривалий час працювали в Рівненській міській територіальній громаді.

5. Повторно Премія може присуджуватися не раніше ніж через десять років після попереднього присудження.

6. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, творчими спілками, культурно-мистецькими закладами, музеями, науковими та навчальними закладами, громадськими організаціями, самовисуванням.

7. Документи на здобуття Премії подаються в Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради до 10 серпня поточного року за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 15, тел. 62-07-86, email: UKiT@rivnerada.gov.ua 

8. На здобуття Премії подаються документи:

– клопотання про присудження Премії;

– матеріали, що засвідчують творчий доробок претендента: фотографії, репродукції, аудіо та відеозаписи, друкована продукція, матеріали на флеш-накопичувачі, інше;

– ксерокопії публікації, відгуків у засобах масової інформації;

– характеристика претендента на здобуття Премії та його фотокартка;

-копії паспорта та ідентифікаційного номера претендента (коли претендентом є колектив – копія паспорта його керівника);

– згода кандидата на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9. Для розгляду поданих документів, зазначених у пункті 8 цього Положення, визначення та нагородження претендентів, утворюється комітет із присудження міської Премії імені Василя Павлюка в галузі народного мистецтва у складі 13 осіб, у тому числі відповідального секретаря, який бере участь у засіданнях комітету без права голосу.

10. Персональний склад комітету затверджується розпорядженням міського голови.

11. Засідання Комітету веде голова Комітету або за його дорученням заступник голови Комітету. Комітет діє на громадських засадах і на безоплатній основі. Основною формою роботи Комітету є засідання. Засідання комітету є правочинним, якщо на ньому присутні не менше ніж половини від загального числа членів Комітету. Члени комітету, в разі розгляду їх як претендентів на здобуття Премії, не мають права голосу.

12. Рішення комітету про присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету. У разі, якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, голос головуючого на засіданні Комітету є ухвальним.

13. Результати роботи комітету оформляються протоколом, який підписують всі присутні члени.

14. Виплата премії здійснюється відповідно до розпорядження міського голови на підставі рішення Комітету, в сумі, передбаченій відповідною Програмою, яка затверджена рішенням Рівненської міської ради.

15. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання лавреата міської премії імені Василя Павлюка в галузі народного мистецтва, вручається диплом, нагрудний знак та сума премії.

16. Не допускається включення до творчого колективу осіб, які виконували адміністративні, організаторські чи консультативні функції.

17. У разі, якщо Премія присуджена кільком особам, кожен лавреат отримує диплом, нагрудний знак, а сума премії ділиться між ними порівну; якщо творчому колективу – колектив отримує диплом, суму премії, а кожен член колективу – нагрудний знак.

18. Диплом, нагрудний знак та Премія вручається лавреатам за урочистих обставин міським головою або уповноваженою особою органу місцевого самоврядування в День міста Рівного.

19. Премія може бути присвоєна посмертно. У такому випадку диплом, нагрудний знак та сума премії вручається членам родини.

20. У разі не визначення гідного претендента, комітет має право не присуджувати її в поточному році.

21. Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради спільно з лавреатами Премії організовують презентації творчого доробку та висвітлюють діяльність лавреатів щорічно на день Незалежності України та День міста Рівного.

22. Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради спільно з відділом комунікацій та зав’язків з громадськістю виконавчого комітету Рівненської міської ради широко висвітлює інформацію про лавреатів Премії.   

Перейти до вмісту