Управління культури і туризму ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
  • Українська

(0362) 62-07-83, 63-45-89, 62-07-86

Написати нам

Новини

Міська премія імені Василя Павлюка у галузі народного мистецтва
09.07.2017

Міська премія імені Василя Павлюка у галузі народного мистецтва

До 10 серпня 2017 року приймаються документи на здобуття міської премії імені Василя Павлюка у галузі народного мистецтва.
Детальна інформація розміщена на сайті Рівненської міської ради та управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради.
(Положення додається)

ПОЛОЖЕННЯ

   про міську премію імені Василя Павлюка у галузі народного мистецтва

         1.Міська премія імені Василя Павлюка (далі премія) є найвищою в місті відзнакою в галузі народного мистецтва.

         2.Премія присуджується за кращі здобутки  (доробки) майстрів (виконавців) народного мистецтва, що утверджують гуманістичні ідеали українського народу, збагачують його історичну пам’ять, національну свідомість та самобутність, відроджують і збагачують національну (регіональну) культуру, за діяльність, що сприяє виявленню, фіксації, збереженню та популяризації етнокультурної спадщини та регіональних особливостей українського народу.

         3.Премія присуджується до дня народження Василя Михайловича Павлюка 14 серпня, починаючи з 2014 року у розмірі 18 (вісімнадцять) тисяч гривень.

         4.На здобуття премії щорічно висуваються творчі доробки претендентів, виконані (оприлюднені) протягом останніх трьох років, але не пізніше, ніж за три місяці до його висування на здобуття премії; мають позитивні рецензії, відгуки у засобах масової інформації.

         5.Пропозиції щодо претендентів на здобуття премії подаються органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, творчими спілками, культурно-мистецькими закладами, музеями, науковими та навчальними закладами, громадськими організаціями, самовисуванням.

         6.Пропозиції щодо претендентів на здобуття премії подаються в управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради до 10 серпня поточного року за адресою:  м. Рівне, вул. Кавказька, 15 (тел. 26-75-45, 26-08-19).

         7.На здобуття премії подаються документи:

         -   клопотання про присудження премії;

         -  матеріали, що засвідчують творчий доробок претендента: фотографії, репродукції, аудіо та відеозаписи, CD диски, друкована продукція, інше;

         -   ксерокопії публікації, відгуків у засобах масової інформації;

         -   характеристика претендента на здобуття премії та його фотокартка;

         - копія паспорта та ідентифікаційного номеру претендента (коли претендентом є колектив – копія паспорта його керівника).

         8. Днем висунення претендента на здобуття премії вважається день реєстрації в управлінні культури і туризму документів, зазначених у пункті 7 цього Положення.

         9.Премією нагороджується митці, що народилися, проживають або тривалий час працювали в м. Рівному.

         10.Повторно премія може присуджуватись не раніше ніж через десять років після попереднього присудження.

         11.Для розгляду поданих документів, зазначених у пункті 7 цього Положення, визначення та нагородження претендентів, утворюється комітет із присудження міської  премії   імені   Василя  Павлюка  у складі 13 осіб, у   тому числі відповідального секретаря, який бере участь у засіданнях комітету без права голосу.

         12.Персональний склад комітету затверджується розпорядженням міського голови.

         13.Члени комітету, в разі розгляду їх як претендентів на здобуття премії, не мають права голосу.

         14.Не допускається включення до творчого колективу осіб, які виконували адміністративні, організаторські чи консультативні функції.

         15.Комітет проводить розгляд, обговорення, оцінку творів (доробків) та визначення лауреатів премії.

         16.Рішення комітету про присудження премії приймається таємним голосуванням присутніх членів комітету. У разі, якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, то голос головуючого є ухвальним.

         17.Результати роботи комітету оформляються протоколом, який підписують всі присутні члени.

         18.Засідання комітету є правочинним, якщо на ньому присутні не менше, як дві третини його складу.

         19.Виплата премії здійснюється відповідно до розпорядження міського голови на підставі рішення комітету та виплачується за рахунок коштів, передбачених управлінню культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради.

         20.Комітет діє на громадських засадах.

         21.Комітет очолює голова – заступник міського голови з гуманітарних питань.

         22.Основною формою роботи комітету є засідання.

         23.Організаційне забезпечення роботи комітету, у тому числі прийом та підготовку документів, зазначених у пункті 7 цього Положення, здійснює відповідальний секретар комітету.

         24.Особам, яким присуджується премія, присвоюється звання лауреата премії імені Василя Павлюка, вручається диплом, нагрудний знак та грошова винагорода.

         25.У разі, якщо премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує диплом, нагрудний знак, а грошова винагорода ділиться між ними порівну; якщо творчому колективу – колектив отримує диплом, грошову винагороду, а кожен член колективу – нагрудний знак.

         26.Диплом, нагрудний знак та премія вручається лауреатам за урочистих обставин міським головою або його заступником в день Незалежності України.

         27.Премія може бути присвоєна посмертно. У даному випадку диплом, нагрудний знак та грошова винагорода вручається членам родини.

         28.У разі не визначення гідного претендента, комітет має право не присуджувати її в поточному році.

         29.Управління культури і туризму спільно з лауреатами премії організовують презентації творчого доробку та висвітлюють діяльність лауреатів щорічно на день Незалежності України  та день міста Рівного.

         30.Управління культури і туризму спільно з відділом інформаційно-аналітичного забезпечення ради та виконкому широко висвітлює в засобах масової інформації матеріали про лауреатів премії.

 

 

Начальник управління

культури і туризму                                                                           Т.Максименко