Управління культури і туризму ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
  • Українська

(0362) 62-07-83, 63-45-89, 62-07-86

Написати нам

Доступ до інформації

Про внесення змін до Програми розвитку культури в місті Рівному на 2019–2023 роки

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(восьме скликання)

 

РІШЕННЯ

 

 

09 грудня 2021 року                         м. Рівне                                             № 1697

 

 

Про внесення змін до Програми

розвитку культури в місті Рівному

на 2019–2023 роки, затвердженої

рішенням Рівненської міської ради

від 06.12.2018 № 5335

 

 

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про культуру", розпорядження Рівненського міського голови від 03.11.2021 № 1274-р "Про заснування міської молодіжної премії імені Олександра Храпаченка в галузі театрального мистецтва", наказу начальника Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради від 12.10.2021 № 272 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів "Рівненський міський культурний фонд", з метою створення сприятливих умов для розвитку культури, мистецтва, бібліотечної справи, охорони культурної спадщини, туризму, задоволення духовних потреб населення Рівненської міської територіальної громади Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити, що дія Програми розвитку культури в місті Рівному на 2019–2023 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 06.12.2018 № 5335 "Про затвердження Програми розвитку культури в місті Рівному на 2019–2023 роки" (далі – Програма), поширюється та спрямована на забезпечення культурними послугами жителів Рівненської міської територіальної громади.

2. Внести зміни до Програми, що додаються.

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань науки, освіти, культури, туризму, духовного відродження, молоді, спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації, захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, Регламенту, депутатської діяльності та етики, секретарю міської ради Віктору Шакирзяну, а організацію його виконання – заступнику міського голови Марині Кузмічовій та начальнику управління культури і туризму Наталії Лозовській.

 

 

 

Міський голова                                                                      Олександр ТРЕТЯК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської

міської ради

09.12.2021 № 1697

 

 

ЗМІНИ

ДО ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В МІСТІ РІВНОМУ НА 2019–2023 РОКИ

 

Підрозділи 2 та 4 розділу 8 Програми викласти в новій редакції такого змісту:

 

8. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В МІСТІ РІВНОМУ НА 2019 – 2023 РОКИ

 

№ пор.

Наймену-вання завдання

Найменування заходу

Всього

Прогнозований обсяг фінансування з місцевого

бюджету для виконання завдань (тисяч гривень),

в тому числі по роках:

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. РОЗВИТОК ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ КЛУБНОГО ТИПУ, АМАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1

Створення сприятливих умов для творчої само-реалізації особистості через розма-їття форм художнього

Забезпечення організації та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних, міських фестивалів, свят, культурно-мистецьких проектів, оглядів-конкурсів, акцій, виставок, пленерів, інших культурологічних заходів, відзначення державних, народно-релігійних свят, знаменних, пам’ятних дат тощо

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

4 000,0

4 000,0

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 самовира-ження, міжкультур-ний діалог, культурний взаємообмін

Організація та проведення міського конкурсу культурно-мистецьких проєктів "Рівне – місто унікальних подій", загальноміського мистецького проєкту "Рівне. Літо. Музика". Підтримка творчих ініціатив суб’єктів діяльності у сфері культури в реалізації культурно-мистецьких проєктів, програм та грантів, у тому числі міжнародних та європейських

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

Проведення культурно-просвітницьких та літературно-мистецьких заходів, свят мікрорайонів міста, відзначення державних, професійних свят, важливих пам’ятних подій, ювілейних дат тощо

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

Створення та підтримка діяльності аматорських, професійних творчих колективів, окремих виконавців (у тому числі із Збройних Сил України), майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, сприяння їхній участі у фестивалях, конкурсах, виставках, оглядах в Україні та за кордоном, у тому числі в рамках партнерських угод (партнерства міст)

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

2.2

Збереження і популяри-зація культурно-мистецьких традицій, підтримка розвитку

Презентація виставок традиційного народного, декоративно-ужиткового мистецтва на всеукраїнських міжнародних заходах

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

50,0

50,0

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

 

 етнічної, культурної, мовної та релігійної самобут-ності всіх корінних народів і національних меншин

Сприяння творчій діяльності професійних художніх колективів, творчих спілок, національно-культурних товариств, інших громадських об’єднань

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

30,0

30,0

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

2.3

Розвиток та підтримка аматорської творчості, сучасного мистецтва. Збереження та актуалізація традиційної культури та мистецтва

Забезпечення належного функціонування народних аматорських колективів та створення нових клубних формувань, творчих колективів

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

480,0

480,0

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

Забезпечення участі аматорських колективів, окремих виконавців у всеукраїнських та міжнародних фестивалях та конкурсах

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

180,0

180,0

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

Проведення заходів з нагоди ювілейних дат творчих колективів, працівників, ветеранів галузі культури та мистецтва, аматорів народного мистецтва, професійних свят

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

50,0

50,0

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

 

 

Випуск оригінальних носіїв з інформацією про народну музику, народні звичаї, обряди, народні пісні, мелодії, репертуарних збірників, презентаційних друкованих фотовидань, альбомів та інше.

Проведення заходів з оцифрування, моделювання та створення віртуальних продуктів кращих зразків матеріальної та нематеріальної культурної спадщини

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

50,0

60,0

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

Забезпечення участі працівників галузі в різноманітних заходах (семінарах, конференціях, творчих лабораторіях, майстер-класах, виставках тощо) з питань позашкільної освіти, охорони історико-культурної спадщини, туризму, організації дозвілля населення, бібліотечного обслуговування, впровадження новітніх технологій

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

Організація та проведення навчальних курсів, семінарів-практикумів, творчих змагань, конкурсів професійної майстерності

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

30,0

30,0

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

Призначення персональних стипендій міської ради провідним творчим працівникам, талановитим дітям, обдарованій молоді

1 762,0

216,0

294,0

294,0

479,0

479,0

 

 

Присудження міської премії імені Г. Косміаді в галузі образотворчого мистецтва, міської премії імені Уласа Самчука в галузі літератури, міської премії імені Василя Павлюка в галузі народного мистецтва, міської молодіжної премії імені Олександра Храпаченка в галузі театрального мистецтва

427,0

46,0

46,0

55,0

140,0

140,0

4. ПІДТРИМКА КНИГОВИДАННЯ МІСЦЕВИХ АВТОРІВ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ

В РІВНЕНСЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

4.1

Створення сприятливих умов для розвитку книговидав-ничої сфери

Організація діяльності координаційної ради з питань видавничої справи, сприяння оперативній взаємодії з видавництвами, видавничими організаціями, поліграфічними підприємствами та підприємствами книгорозповсюдження

-

-

-

-

-

-

Підтримка книгодруку, видання та розповсюдження творів місцевих авторів (згідно з Положенням про координаційну раду з питань видавничої справи)

1 297,0

199,0

199,0

199,0

350,0

350,0

Проведення регулярного моніторингу читацького попиту в бібліотеках міста та соціологічних досліджень з метою визначення рівня доступності місцевої книжкової продукції та її популярності серед читачів

40,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

 

 

Організація щорічних міських, всеукраїнських та міжнародних книжкових виставок, ярмарків, форумів та участь у них

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

50,0

50,0

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                      Віктор ШАКИРЗЯН