Управління культури і туризму ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
  • Українська

(0362) 62-07-83, 63-45-89, 62-07-86

Написати нам

Доступ до інформації

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В МІСТІ РІВНОМУ НА 2019 – 2023 РОКИ

 

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(28 сесія, 7 скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

6 грудня 2018 року                                                                                     № 5335

 

 

Про затвердження Програми

розвитку культури в місті

Рівному на 2019 – 2023 роки

 

 

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", законами України "Про культуру", "Про бібліотеки та бібліотечну справу", "Про освіту", "Про народні художні промисли", "Про охорону культурної спадщини", "Про приєднання України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей", "Про позашкільну освіту", з метою забезпечення ефективного розвитку галузі культури в місті Рівному Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку культури в місті Рівному на
2019 – 2023 роки (далі – Програма), що додається.

2. Управлінню культури і туризму при формуванні міського бюджету на відповідні роки передбачати видатки на виконання Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань науки, освіти, культури, духовного відродження, молоді, спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями та засобами масової інформації; постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю і секретарю міської ради С. Паладійчуку, а організацію його виконання – заступнику міського голови Г. Кульчинській та начальнику Управління культури і туризму Т. Максименку.

 

 

 

Міський голова                                                                       В. Хомко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської

міської ради

06.12.2018 № 5335

 

 

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В МІСТІ РІВНОМУ

НА 2019 – 2023 РОКИ

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1

Ініціатор розроблення програми

Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

3

Розробник програми

Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради

4

Співрозробники програми

Заклади культури міста Рівного

5

Відповідальний виконавець програми

Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради

6

Учасники програми

Заклади культури, підпорядковані Управлінню культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради

7

Термін реалізації програми

2019 – 2023 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет, позабюджетні джерела, включаючи власні ресурси закладів культури, фондів, громадських організацій, вітчизняних та іноземних інвесторів

 

 

2. ВСТУП

(загальна інформація)

Реалізація Програми розвитку культури в місті Рівному на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 26 грудня 2013 року № 3638, забезпечила створення сприятливих умов для здійснення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на підвищення ролі народної культури, професійного мистецтва, історико-культурної спадщини, внутрішнього туризму та забезпечення населення культурними послугами на сучасному рівні.

На сьогоднішній день у місті Рівному збережено базову мережу закладів культури, налагоджено активну співпрацю з творчими об’єднаннями, національно-культурними товариствами, науковцями.

У місті Рівному функціонують такі комунальні заклади, підпорядковані Управлінню культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради:

3 заклади клубного типу (Рівненський міський Палац культури, міський Будинок культури, клуб мікрорайону Новий Двір);

2 дитячі музичні школи;

1 дитяча художня школа;

11 комунальних бібліотек (10 філій у складі Централізованої бібліотечної системи, Міська бібліотека мікрорайону Ювілейний).

На базі закладів культури клубного типу діє 66 аматорських колективів, з яких 29 – народні, 15 – зразкові. У міському Будинку культури діє єдина в області народна аматорська студія декоративно-ужиткового мистецтва, що об’єднує 97 майстрів, які є активними учасниками культурного життя міста Рівного та успішно представляють його в Україні і за її межами.

У мистецьких школах навчається 2 246 дітей, з яких близько 763 належать до числа пільговиків. Діє 29 учнівських та 15 викладацьких творчих колективів.

Книжковий фонд бібліотек міста становить понад 292 тисяч примірників. Відкрито шість інтернет-центрів, обладнаних 59 персональними комп’ютерами. У 2017 році, за даними Централізованої бібліотечної системи, бібліотечними послугами скористалися 30 000 жителів міста Рівного різних вікових категорій.

Протягом сезону парк культури та відпочинку ім. Т. Шевченка, що діє у складі Державно-комунального підприємства "Міське об’єднання парків культури та відпочинку м. Рівного", відвідує понад 160 тисяч жителів та гостей міста, для яких проводиться близько 100 культурно-масових заходів, у тому числі для дітей.

У єдиному в західному регіоні Рівненському зоологічному парку загальнодержавного значення, що став центром сімейного дозвілля, розміщено майже 200 видів тварин, проводиться активна екскурсійна робота.

Протягом звітного періоду проведено реконструкцію Комунального закладу "Міський Будинок культури", який відновив роботу та став привабливим центром культурного життя міста, на базі якого реалізовуються амбітні міжнародні та всеукраїнські проекти.

Завершується модернізація матеріально-технічної бази та капітальний ремонт приміщення Комунального закладу "Рівненський міський палац культури".

У ДКП "Міське об’єднання парків культури та відпочинку м. Рівного" проведено реконструкцію літнього театру (естради), частково облагороджено територію парку тощо.

Успішно реалізовується загальноміський мистецький проект "Рівне. Літо. Музика", культурно-мистецький проект "Рівне – місто унікальних подій" (у 2017 році реалізовано 55 проектів, у 2018 році буде реалізовано 35 проектів).

Міськими преміями в галузі образотворчого мистецтва (імені Г. Косміаді), літератури (імені У. Самчука), народного мистецтва (імені В. Павлюка) відзначаються митці, письменники, провідні творчі працівники, стипендіями міського голови – талановиті діти, обдарована молодь.

Проводиться значна робота з підтримки книговидання місцевих авторів. Так у 2017 – 2018 роках здійснено 36 видань місцевих авторів.

Активно розпочав свою діяльність туристично-інформаційний центр.

Управління культури і туризму реалізує проект "Таємничі підземелля Рівного. Культурна спадщина як елемент інтерактивного вивчення історії краю" на 2018 – 2020 роки, який фінансується в рамках програми "Підтримка громадянського суспільства, органів місцевої влади і прав людини в Україні" Європейської Комісії в Україні. Це перший "твердий" проект за історію міста Рівного, підтриманий Єврокомісією. Реалізація програми дозволить зробити якісно новий крок до вивчення, збереження та промоції історико-культурної спадщини Рівного, що у свою чергу приведе до покращення його туристичної привабливості.

Рівне – визначне місто Великої Волині, яке має самобутню та багатовікову історію, хоча на теперішній час доступних для огляду об’єктів культурної спадщини, зокрема, архітектури, майже не залишилось. Для проведення організаційних, дослідницьких, археологічних, пам’яткоохоронних, презентаційних заходів задля забезпечення порятунку, збереження та використання залишків Рівненського замку (палацу) в суспільному житті міста було реалізовано Програму "Дослідимо в Рівному замок (палац)" на 2016 – 2018 роки. Діяльність у сфері охорони культурної спадщини буде спрямовано на створення музею історії міста Рівного.

Програма розвитку культури в місті Рівному на 2019 – 2023 роки забезпечить системний підхід до розв’язання проблем галузі у сучасних економічних умовах, адже в ній враховано основні тенденції розвитку культурної сфери, реальний стан виконання діючих програм. Вона повинна забезпечити розвиток культури на наступні п’ять років.

Спрямовані на розвиток галузі заходи, подані від підпорядкованих Управлінню культури і туризму закладів, зібрані та відображені нижче.

 

3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ
ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Програма розвитку культури в місті Рівному на 2019 – 2023 роки (далі – Програма) розроблена на виконання завдань, визначених законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про бібліотеки та бібліотечну справу", "Про освіту", "Про музеї та музейну справу", "Про народні художні промисли", "Про охорону культурної спадщини", "Про приєднання України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей", "Про позашкільну освіту", Стратегією сталого розвитку "Україна‑2020", затвердженою Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, Довгостроковою стратегією розвитку української культури – стратегією реформ, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2016 року № 119-р, іншими законами України, указами Президента України та урядовими документами в галузі культури.

За висновками експертів з питань культурної політики, основними проблемами, що сповільнюють розвиток культури в місті Рівному, є:

проблема світоглядна – це розуміння культури, яке не відповідає сучасним викликам − ні внутрішнім, ні зовнішнім, статичне й обмежене галузевими рамками;

функціональна проблема інфраструктури – це домінування традиційних бюджетних закладів культури, недостатньо розвинуті недержавний сектор та індустрії культури;

проблема ресурсна – це насамперед проблема людських ресурсів, персоналу з необхідними знаннями для виконання соціальної місії закладів культури, а також невідповідність наявних матеріальних ресурсів і обладнання сучасним вимогам;

проблема культурно-мистецького середовища, викликана патерналістськими настроями, ієрархічною свідомістю, що не дає змоги структурувати це середовище у формі професійних і творчих об’єднань, які змогли б аналізувати стан, формувати пропозиції, стати активними суб’єктами культурної політики;

недостатні промоція та просування культурного потенціалу міста за кордоном – проблема, що стримує формування позитивного міжнародного іміджу міста у сфері культури та використання міжнародної технічної допомоги для розвитку галузі;

проблема фінансова – це недостатні бюджетні видатки на культуру, недостатні стимули для розвитку позабюджетних джерел, не стимулюється соціальна відповідальність економічної і приватної сфери за культуру.

Обов’язкова умова розвитку галузі – навчитися економити. Без економії та надходжень розвиток галузі неможливий у нинішніх соціально-економічних умовах.

Приватно-державне партнерство – це запорука розвитку та збільшення надходжень галузі "Культура" через реалізацію спільних програм та проектів з різними суб’єктами господарювання.

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ

Основною метою Програми є створення належних умов для формування та розвитку сучасної інфраструктури галузі відповідно до вимог сьогодення, забезпечення умов для рівного доступу членів громади до культурних процесів, підвищення ролі культури в суспільному розвитку міста.

5. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ
ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ

Для розв’язання визначених проблем необхідно реалізувати низку заходів, серед яких:

впровадження нових моделей функціонування культурних інституцій відповідно до потреб громади, забезпечення їх модернізації та осучаснення;

підвищення якості культурних послуг, що надаються, сприяння розвиткові індустрій культури;

активізація соціокультурної діяльності в мікрорайонах міста;

покращення менеджменту культури;

забезпечення реалізації заходів всеукраїнських та міжнародних програм і проектів;

активізація участі в міжнародних програмах, створення умов для забезпечення залучення додаткових донорських коштів у розвиток культурних інституцій міста;

створення умов для реалізації творчих ініціатив;

підвищення ефективності використання наявного культурного потенціалу;

покращення рівня інформування про культурні надбання та досягнення;

забезпечення належного рівня промоції культурного потенціалу міста, в тому числі за кордоном.

Фінансування заходів на виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Програма є середньостроковою та здійснюватиметься протягом
2019 – 2023 років. Коригування плану заходів Програми та термінів їх виконання здійснюватиметься в разі необхідності шляхом внесення відповідних змін.

 

6. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Програма спрямована на реалізацію таких завдань:

модернізація закладів культури, підвищення якості культурних послуг;

забезпечення охорони, утримання, збереження та популяризації культурної спадщини, розвиток народних ремесел;

активізація соціокультурної діяльності в мікрорайонах міста;

створення якісних конкурентоспроможних культурних продуктів, розвиток індустрій культури;

активізація міжнародного культурного співробітництва;

промоція культурного потенціалу міста Рівного;

активізація співпраці з громадськими осередками культури, підтримка творчих ініціатив.

Реалізація Програми передбачається за такими основними напрямами:

1. Матеріально-технічна база закладів культури.

2. Розвиток закладів культури клубного типу, аматорського мистецтва. Міжнародна діяльність.

3. Бібліотеки і бібліотечна діяльність, бібліотека – сучасний інформаційно-освітній простір.

4. Підтримка книговидання місцевих авторів та популяризація української книги в місті Рівному.

5. Розвиток туризму в місті Рівному.

6. Мистецькі школи.

7. Безпека життєдіяльності в закладах культури міста.

8. Охорона культурної спадщини.

Виконання визначених Програмою напрямів здійснюється шляхом про-ведення заходів з розвитку культури в 2019 – 2023 роках згідно з Програмою.

Виконання програми забезпечить:

системний розвиток культурної сфери;

ефективніше використання наявного культурного потенціалу;

підвищення якості культурно-мистецьких послуг;

активізацію соціокультурної діяльності в мікрорайонах міста;

розширення інформаційних культурних ресурсів;

активну міжнародну культурну співпрацю;

розвиток індустрій культури;

співучасть мешканців Рівного в розвитку культурного потенціалу міста;

підвищення інтеркультурної приязності міста;

підвищення рівня менеджменту.

 

7. КООРДИНАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснюють заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків та постійна комісія міської ради з питань науки, освіти, культури, духовного відродження, молоді, спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями та засобами масової інформації.

Відповідальним виконавцем Програми визначено Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради.

 

 

8. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В МІСТІ РІВНОМУ НА 2019 – 2023 РОКИ

 

№ пор.

Наймену-вання завдання

Найменування заходу

Всього

Прогнозований обсяг фінансування з місцевого

бюджету для виконання завдань (тисяч гривень),

в тому числі по роках:

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ

1.1

Проведення модернізації закладів культури

Поточний та капітальний ремонт приміщень мистецьких шкіл

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

Поточний та капітальний ремонт приміщень клубних закладів

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

Будівництво підсобного приміщення (каркасного) для господарчих потреб Комунального закладу "Рівненська державна художня школа імені А. І. Мартиненка"

250,0

250,0

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

-

-

Будівництво підсобного приміщення для зберігання матеріальних цінностей, основних засобів, фондів культури, виставково-експозиційного обладнання, реквізиту тощо

250,0

250,0

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

-

-

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Поточний та капітальний ремонт приміщень Рівненської централізованої бібліотечної системи, міської бібліотеки мікрорайону Ювілейний, дитячої бібліотеки в будинку № 67 на вул. Гагаріна

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

Модернізація простору читацької зали Рівненської міської бібліотеки мікрорайону Ювілейний, Рівненської централізованої бібліотечної системи в громадський простір

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

Капітальний ремонт приміщення Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (вул. Кавказька, 15)

105,0

-

105,0

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

Реалізація туристичних заходів:

створення вздовж річки Усті та Басівкутсь-кого водосховища  паркової зони "Зелена стежка Рівного" та розміщення вздовж неї різних майданчиків для дозвілля та відпочинку, прокладання фітнес-доріжки;

будівництво скансену на прилеглій території Басівкутського городища Х – ХІІ століть

(у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

1.2

Покращення матеріально-технічної бази

Передача приміщення на вул. 16 Липня, 49\51 Рівненській дитячій музичній школі № 1 імені М. В. Лисенка

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

Придбання музичних інструментів для клубних закладів та мистецьких  шкіл

2 450,0

650,0

450,0

450,0

450,0

450,0

Забезпечення пошиття нових сценічних костюмів, декорацій, сценічного "одягу" для закладів культури міста

1 500,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Створення філії Комунального закладу "Міський будинок культури" як додаткового майданчика для проведення репетицій хореографічних колективів (додаткове приміщення, можливе бібліотечне приміщення )

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

Забезпечення сучасним сценічним обладнанням , виставковим обладнанням студій декоративно-ужиткового мистецтва та фотостудії Комунального закладу  "Міський будинок культури"

1 500,0

1 500,0

-

-

-

-

Забезпечення проведення енергоаудитів у всіх закладах культури. На основі висновків енергоаудитів проводити поточні, капітальні ремонти.

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

Придбання сучасного експозиційного, виставкового обладнання, модульного подіуму, сценічних конструкцій, збірно-розбірних вуличних паркових меблів

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

-

-

-

Відкриття бібліотеки в мікрорайоні Північний як сучасного центру інноваційного розвитку громади Рівненської централізованої бібліотечної системи

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

згідно з проектно-кошторис-ною доку-ментацією

Придбання комп’ютерної техніки з ліцензійним програмним забезпеченням, оновлення програмного забезпечення, копіювально-розмножувальної, проектної техніки, відео- та аудіотехніки Рівненської централізованої бібліотечної системи та міської бібліотеки мікрорайону Ювілейний

980,0

480,0

100,0

100,0

150,0

150,0

Придбання стендів, спеціалізованих меблів для створення в центральній міській бібліотеці ім. В. Г. Короленка Рівненської централізованої бібліотечної системи музейної експозиції "Рівне у творах Короленка"

70,0

35,0

20,0

5,0

5,0

5,0

Поновлення інтер’єру, придбання обладнання, меблів для Рівненської централізованої бібліотечної системи та міської бібліотеки мікрорайону Ювілейний, для закладів культури

1 000,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Забезпечення зчитувальними сканерами, електронними лупами, аудіокнигами, відеофільмами із субтитрами (в тому числі для людей з вадами слуху, зору) Рівненської централізованої бібліотечної системи та міської бібліотеки мікрорайону Ювілейний

94,0

52,0

20,0

6,0

6,0

10,0

Придбання інтерактивних мультимедійних пристроїв, комп’ютерної техніки для закладів культури

1 000,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.3

Впровадження заходів зі збільшення об’ємів власних надходжень бюджетних закладів, додаткових джерел отримання коштів для забезпечення основної діяльності закладів культури

Надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній чи комунальній формі власності, згідно з постановою Кабінету Міністрів України

від 12.12.2011 № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" (із змінами)

відповідно до квар-тальних планів

відповідно до квар-тальних планів

відповідно до квар-тальних планів

відповідно до квар-тальних планів

відповідно до квар-тальних планів

відповідно до квар-тальних планів

Забезпечення систематичного та чіткого обліку всієї роботи з надання платних послуг та контролю за якістю їх виконання

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. РОЗВИТОК ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ КЛУБНОГО ТИПУ, АМАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1

Створення сприятливих умов для творчої само-реалізації особистості через розма-їття форм художнього самовира-ження, міжкультур-ний діалог, культурний взаємообмін

Забезпечення організації та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних, міських фестивалів, свят, культурно-мистецьких проектів, оглядів-конкурсів, акцій, виставок, пленерів, інших культурологічних заходів, відзначення державних, народно-релігійних свят, знаменних, пам’ятних дат тощо

20 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

Організація та проведення міського конкурсу культурно-мистецьких проектів "Рівне – місто унікальних подій", загальноміського мистецького проекту "Рівне. Літо. Музика". Підтримка творчих ініціатив суб’єктів діяльності у сфері культури в реалізації культурно-мистецьких проектів та програм

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

Проведення культурно-просвітницьких та літературно-мистецьких заходів, свят мікрорайонів міста, відзначення державних, професійних свят, важливих пам’ятних подій, ювілейних дат тощо

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

Створення та підтримка діяльності аматорських, професійних творчих колективів, окремих виконавців (у тому числі із Збройних Сил України), майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, сприяння їхній участі у фестивалях, конкурсах, виставках, оглядах в Україні та за кордоном, в тому числі в рамках партнерських угод (партнерства міст)

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

2.2

Збереження і популяри-зація культурно-мистецьких традицій, підтримка розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобут-ності всіх корінних народів і національних меншин

Презентація виставок традиційного народного, декоративно-ужиткового мистецтва на всеукраїнських міжнародних заходах

320,0

50,0

50,0

70,0

70,0

80,0

Сприяння творчій діяльності професійних художніх колективів, творчих спілок, національно-культурних товариств, інших громадських об’єднань

180,0

30,0

30,0

40,0

40,0

40,0

2.3

Розвиток та підтримка аматорської творчості, сучасного мистецтва. Збереження та актуалізація традиційної культури та мистецтва

Забезпечення належного функціонування народних аматорських колективів та створення нових клубних формувань, творчих колективів

2 400,0

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

Забезпечення участі аматорських колективів, окремих виконавців у всеукраїнських та міжнародних фестивалях та конкурсах

900,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

Проведення заходів з нагоди ювілейних дат творчих колективів, працівників, ветеранів галузі культури та мистецтва, аматорів народного мистецтва, професійних свят

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Випуск оригінальних носіїв з інформацією про народну музику, народні звичаї, обряди, народні пісні, мелодії, репертуарних збірників, інше

310,0

50,0

60,0

60,0

70,0

70,0

Забезпечення участі працівників галузі в різноманітних заходах (семінарах, конференціях, творчих лабораторіях, майстер-класах, виставках тощо) з питань позашкільної освіти, охорони історико-культурної спадщини, туризму, організації дозвілля населення, бібліотечного обслуговування, впровадження новітніх технологій

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

згідно з кошто-рисними призна-ченнями

Організація та проведення навчальних курсів, семінарів-практикумів, творчих змагань, конкурсів професійної майстерності

145,0

30,0

30,0

30,0

50,0

5,0

Призначення персональних стипендій міського голови провідним творчим працівникам, талановитим дітям, обдарованій молоді

1 404,0

216,0

294,0

294,0

300,0

300,0

Присудження міської премії імені Г. Косміаді в галузі образотворчого мистецтва, міської премії імені Уласа Самчука в галузі літератури, міської премії імені Василя Павлюка в галузі народного мистецтва

267,0

46,0

46,0

55,0

55,0

65,0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3. БІБЛІОТЕКИ І БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1